Universoil

Universoil logo

Over Universoil

Hoe weet je nu of we de juiste partner zijn voor je project?

Lees onze visie, onze missie, onze waarden: onze geschiedenis en het DNA van ons bedrijf zullen je zeker helpen om deze vraag te beantwoorden.

Onze visie

20 jaar geleden, na 5 jaar te hebben samengewerkt in een studiebureau, bundelden een Vlaamse bio-ingenieur en een Waalse fysicus hun krachten om een team van experten deskundig in het beheer van bodem en grondwater samen te brengen en hiermee Universoil op te richten.

In 2003 waren Didier Jacques en Geert Boucneau al enkele jaren collega’s bij een bodemstudiebureau. Ze waren verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de activiteiten van het bureau en het werven van personeel, maar tegelijkertijd merkten ze dat het personeel net zo snel vertrok als dat ze gekomen waren. Een gebrek aan inbreng op hun salaris, een gebrek aan erkenning en een aantal andere factoren lagen aan de basis van deze situatie. De twee jonge mannen droomden van een ander, duurzamer bedrijf, waarin talent wordt gewaardeerd Waarom zouden ze deze niet zelf oprichten?

En zo werd Universoil geboren, met expertise, flexibiliteit, kwaliteit, respect en eerlijkheid als doelstellingen.

Vanaf het begin wilden ze ook de staalname onder de knie krijgen om kwaliteit te garanderen. Ze investeerden in geschikte apparatuur en voerden de boringen zelf uit. Het dynamisme en de ernst van de twee partners wisten te overtuigen en al snel werden ze door het aantal contracten gedwongen om medewerkers in dienst te nemen. Didier was gevestigd in Brussel en Geert in Kortrijk.

Ze vonden hun eerste medewerkers in Luik en Gent. De nieuwkomers waren jonge ouders in die tijd en de dagelijkse trajecten van en naar het werk begonnen te wegen … Waarom geen filialen opzetten in deze twee steden om dit te verhelpen? Het kantoor in Charleroi werd een paar jaar later onder dezelfde omstandigheden opgericht.

Universoil heeft zijn werknemers vanaf het begin op de eerste plaats gezet, omdat de twee oprichters zich ervan bewust zijn dat dit hun belangrijkste troef is. De experten van Universoil scholen zich voortdurend bij en voelen zich goed in hun rol, wat hen ertoe aanzet om net dat tikkeltje meer te doen voor hun klanten.

Didier en Geert beoogden een team van uiterst bekwame, loyale en toegewijde ingenieurs die naar hun klanten luisteren en hun projecten discreet en pragmatisch aanpakken. Vandaag is dat doel werkelijkheid geworden.

Universoil logo
Didier & Geert

Onze missie

Je helpen om je project te realiseren.

Daartoe neemt Universoil de technische en administratieve stappen die nodig zijn om de noodzakelijke attesten te bekomen om je project te kunnen uitvoeren. Onze experten begeleiden je doorheen het volledige traject, met een pragmatische kijk op de situatie en met respect voor jouw noden.

Onze waarden

1

luisteren en discretie

Luisteren is het uitgangspunt van ons werk. We moeten de projecten van onze klanten goed begrijpen om een optimaal advies te kunnen geven. Voor ons is deze wisselwerking met de klant een echte noodzaak en een essentiële voorbereidende stap naar kwalitatief werk. Het vormt namelijk de basis om een situatie op een heldere manier te begrijpen, zodat we de beste oplossingen kunnen bieden.

We weten ook dat de milieukundige analyse van een site soms een gevoelig onderwerp kan zijn. Daarom respecteren we altijd de vertrouwelijkheid van je project en behandelen we het met de grootst mogelijke discretie.

2

snel reageren en pragmatisme

Zodra de grote lijnen van het project zijn vastgelegd, bieden we onze klanten snel een duidelijk voorstel dat is afgestemd op hun eisen en de toestand van de locatie.

We zijn ons er van bewust dat sommige projecten een zeer korte reactietijd vereisen om de voortgang ervan niet te belemmeren. Ons team van getalenteerde ingenieurs en technici, verspreid over de drie regio’s van het land, helpt ons om aan deze doelstellingen te voldoen!

3

vertrouwen en eerlijkheid

Je project is onze prioriteit. Als na overleg blijkt dat je project eenvoudig kan worden uitgevoerd, zonder uitvoering van boringen en analyses, dan communiceren we dit meteen in alle eerlijkheid. We zullen geen tijdrovende en mogelijk dure werkzaamheden voorstellen als de oplossing snel en kostenefficiënt kan zijn.

De transparantie van onze aanbiedingen, het nakomen van onze beloften, onze expertise ten dienste van jouw projecten, alles wordt in het werk gesteld om de samenwerking in alle vertrouwen te laten verlopen.

4

kwaliteit en professionalisme

We geven voorrang aan de kwaliteit van ons werk en het zoeken naar intelligente oplossingen, in plaats van overhaaste, inadequate en kostbare (sanerings)maatregelen te nemen. Om dit te bewerkstelligen, blijven we voortdurend bijscholen in nieuwe technieken en bestaande processen verbeteren.

Het einde van een project betekent niet het einde van onze samenwerking. We bewaren je dossiers veilig zodat we je nog sneller en doeltreffender kunnen helpen als een dossier jaren nadat het is afgesloten weer opduikt.

Ervaring en deskundigheid

Universoil in cijfers

jaren ervaring
+
ingenieurs, experten en veldwerkers
+
exploitatiezetels in België
km boringen
per jaar
+

Onze expertise tot uw dienst

Onze werkmethode

Onze inbreng in de ontwikkeling van je project is gebaseerd op de volgende stappen:
1

analyse

Universoil start met luisteren om alle facettenen noden van je project te begrijpen. Dankzij onze expertise kunnen we de compatibiliteit van de site met het geplande project beoordelen, in alle transparantie en zonder vragen te ontwijken.
2

beslissing

We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte van onze conclusies, want de voortgang van je project is onze prioriteit. We zullen enkel actie voorstellen als we dat nodig achten. We zijn in de eerste plaats oplossingsgericht.
3

begeleiding

Zodra het budget duidelijk is vastgesteld en de technische, financiële en administratieve onzekerheden in kaart zijn gebracht, starten we samen het project en ondersteunen we je tot aan de voltooiing. We stellen een langetermijnstrategie voor waarmee je met een gerust hart kunt anticiperen op de opeenvolgende fases kunt organiseren.
etudes-de-sols
Universoil sur chantier