Universoil

Universoil logo

Een team van experten deskundig in het beheer van bodem en grondwater

Al meer dan 20 jaar zet Universoil zich in voor een pragmatisch en discrete aanpak van de projecten toevertrouwd door zijn opdrachtgevers.

Bodemattesten

Universoil kan je helpen bij het bekomen van de bodemattesten die je nodig hebt om je project te realiseren.

BODEMONDERZOEKEN
RISICO-EVALUATIES

Is er sprake van bodemverontreiniging? Wat zijn de risico’s? Moet er gesaneerd worden?

BODEMSANERINGSPROJECT
EN - BEGELEIDINGEN

Binnen welke termijn moet er gesaneerd worden? Wat is het kostenplaatje? Hoe kunnen we optimaliseren?

GRONDVERZET

Waar naar toe met de ontgraven grond?

Hergebruik ter plaatse?

HEMELWATER
EN GRONDWATER

Infiltreren of bufferen? Dimensionering?

Impact van bemaling?

Universoil begeleidt je tijdens het volledige traject van je project.

Onze specialiteit

Projectmanagement van A tot Z

Universoil is jouw expert in bodemonderzoeken en dus een belangrijke partner bij het verkrijgen van vergunningen en het optimaliseren van je project. Universoil is er in de eerste plaats om je vragen te beantwoorden en je een duidelijk antwoord te geven over de administratieve situatie van je terrein. Vervolgens kunnen we, als dit nodig blijkt, het nodige bodemonderzoek uitvoeren om je project vlot te laten verlopen. Universoil ontcijfert samen met jou de administratieve en technische procedures die gevolgd moeten worden. Met 20 jaar ervaring op het terrein stelt Universoil zijn pragmatisme ter beschikking om je project mee vooruit te helpen en dit rekening houdende met je noden.
jaren ervaring
+ 0
ingenieurs en veldwerkers
+ 0
exploitatiezetels in België
0

Oplossingsgericht

Analyse

Universoil wil begrijpen, stelt vragen en toont het inlevingsvermogen dat nodig is om alle facetten van de voorgelegde problematiek te begrijpen. Dankzij onze expertise kunnen we in alle transparantie de compatibiliteit van de site met je geplande project beoordelen. Vervolgens brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte van onze conclusies, want de voortgang van je project is onze prioriteit.

Service op maat

Begeleiding

Universoil maakt niet alleen “gaten” in de grond. Nee. Universoil identificeert ook de technische, financiële en administratieve onzekerheden die je project kunnen beïnvloeden. Zodra je ons de opdracht hebt toevertrouwd, begeleiden we je bij elke stap. We stellen een langetermijnstrategie voor waarmee je kunt anticiperen en de verschillende fases van je project kunt organiseren.